Summer sale discount off 50%! Shop Now
Το καλάθι μου

Mini Cart

Εμπιστευτικότητα & προστασία δεδομένων

H εταιρεία Ζουρνατζής Νικόλαος – Motoaction με έδρα Λ.Κωνσταντίνου Καραμανλή 49, 54639, Θεσσαλονίκη, δημιούργησαν την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, ενδέχεται εσείς, οι χρήστες του ιστότοπου, να μας παρέχετε πληροφορίες που αφορούν στην εκτέλεση της παραγγελίας σας. Όποιες πληροφορίες μας παρέχετε, διέπονται από τους κατωτέρω κανόνες, τους οποίους εσείς, ως χρήστες του ιστότοπου, αποδέχεστε με την χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου. Παράλληλα, η χρήση του παρόντος ιστότοπου συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς και των όρων χρήσης που σας γνωστοποιούνται στον ιστότοπο motoaction.gr

Γενικά

Εσείς οι χρήστες του παρόντος ιστότοπου, αποδέχεσθε ότι όποιες πληροφορίες παρέχετε κατάτην χρήση του, τις παρέχετε εκούσια και αφού έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσηςκαι τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του motoaction.gr. Η παροχή τωνζητούμενων πληροφοριών είναι απαραίτητη τόσο για την ορθή και εμπρόθεσμη εκτέλεση τηςπαραγγελίας σας όσο για την μέγιστη δυνατή προστασία των συναλλαγών μέσωτου motoaction.gr Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση,διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματοςθεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστεςκατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν,θα ενημερώνονται από την motoaction.gr και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενηεπεξεργασία αυτών των στοιχείων προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής καιευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής. Ρητά δηλώνεται ότι αποδέκτες των στοιχείων καιπληροφοριών που παρέχετε εσείς είναι αποκλειστικά και μόνο οι υπάλληλοι και προστεθέντες τηςεταιρείας στα πλαίσια της εκτέλεσης της συναλλαγής.

Το motoaction.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόποδημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του σεκανένα τρίτο φορέα. Το motoaction.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα τωνεπισκεπτών/χρηστών της σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν: α) έχει τη ρητήσυγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων, β) ηδιοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα πουσυνεργάζονται με το motoaction.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/καιπαραγγελιών των επισκεπτών/χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται μετο motoaction.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οιεπισκέπτες/χρήστες του motoaction.gr καταθέτουν σε αυτήν, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτααναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το motoaction.gr γ) επιτάσσεται λόγωσυμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Επίσηςκαι με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματοςεναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997

Συγκέντρωση πληροφοριών

Το motoaction.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να τηνεπισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν τοεπιθυμούν. Ζητείται από τους χρήστες του ιστότοπού μας, να μας παρέχουν πληροφορίες για ταπροσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα, ναεγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν email στο info@ motoaction.gr

Χρήση των Πληροφοριών

Το motoaction.gr συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχείαπου ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, και (2) στοιχεία που ο χρήστης μαςδίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το motoaction.gr, (3) στοιχεία που οχρήστης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς, (4)στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει για ενεργοποιήσεις υπηρεσιών τηλεφωνίας και internet. Κατάτην συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στον ιστότοπό μας, θα σας ζητηθεί τοονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σαςδιεύθυνση, το τηλέφωνο σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίαςκαι στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας. Το motoaction.gr θα χρησιμοποιεί τιςπληροφορίες που παρέχετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας,προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την ορθή και ασφαλή εκτέλεση τηςπαραγγελίας σας.Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδουςεπικοινωνίες από το motoaction.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση info@ motoaction.gr

Πρόσβαση στις Πληροφορίες

Κάθε εκτέλεση παραγγελίας και παράδοση των προϊόντων απαιτεί αναγκαία την συλλογήπροσωπικών στοιχείων. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει τηνταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιουπεύθυνο τμήμα του motoaction.gr. Η εκ μέρους σας προσκόμιση και επίδειξη τωνπροσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνταιαπό motoaction.gr για τους ανωτέρω λόγους. Ως εκ τούτου, η εκ μέρους σας παραγγελίαπροϊόντων μέσω του motoaction.gr και η αποδοχή της συναλλαγής αυτής, σημαίνει την εκμέρους σας αποδοχή για την λήψη και επεξεργασία για τους ανωτέρω λόγους και εντός τωνανωτέρω πλαισίων από το motoaction.gr των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε.

Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στονηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το motoaction.gr ναλειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές τουχρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή,και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookiesδεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία πουφυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούνται για να σας παρέχουμε πληροφορίες και ναδιεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα.Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργείσωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα motoaction.gr. Μπορείτε να ρυθμίσετε το διακομιστή(browser) σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σεσυγκεκριμένες υπηρεσίες του motoaction.gr είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσηςcookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για τηναναγνώρισή σας, δεν μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Το motoaction.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή ναδιαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν παράσχει. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μιαπληροφορία, το motoaction.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τααρχεία του άμεσα, αφού πρώτα προσπαθήσει να ταυτοποιήσει το αιτούμενο την αλλαγήπρόσωπο με το πρόσωπο στο οποίο αφορούν οι πληροφορίες. Για οποιαδήποτε σχετικήπληροφορία, παρακαλούμε αποστείλετε email στην διεύθυνση info@ motoaction.gr

Ασφάλεια συναλλαγών

Το motoaction.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότηταςτων δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του και για το λόγο αυτόλαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα που εσείς οιχρήστες παρέχετε με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα τωνχρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση,και αλλαγή ή καταστροφή. Τo motoaction.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, μεκρυπτογράφηση 128-bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Μεαυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνονταςτον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και την διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούννα διαβαστούν ή να τροποποιηθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL(Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίησηδικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείωνμεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μίακρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολήςκαι να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικέςπληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με τοπρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν ταδεδομένα έχουν τροποποιηθεί κατά την μεταφορά. Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει τηνπληρωμή με πιστωτική κάρτα, οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών γίνονται με τραπεζικόσύστημα ασφαλείας.

Περιοδικές Αλλαγές

Σας ενημερώνουμε ότι το motoaction.gr βελτιώνει συνεχώς την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά μεαυτή προϊόντα. Στα πλαίσια αυτά, θα ανανεώνει και θα τροποποιεί τους παρόντες όρους χωρίςπροηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες. Για το λόγο αυτό σας συστήνουμε να διαβάζετετους παρόντες όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόναλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.Σας ενημερώνουμε ότι το motoaction.gr βελτιώνει συνεχώς την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά μεαυτή προϊόντα. Στα πλαίσια αυτά, θα ανανεώνει και θα τροποποιεί τους παρόντες όρους χωρίςπροηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες. Για το λόγο αυτό σας συστήνουμε να διαβάζετετους παρόντες όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόναλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.